FANDOMประวัติEdit

เริ่มเข้าวงการจากการที่เริ่มร้องเพลงของอนิเมะที่ชอบเเละจากนั้นก็มารู้จักกับเพลงของ Vocaloid จากเพื่อนเเละจึงเริ่มร้องเพลงลงในเเอพที่มีชื่อว่า bubbly ลองผิดลองถูกได้หลายเดือน จากนั้นจึงเริ่มทำเพลงเป็นวีดีโอลงที่ Youtube ก่อนหน้าที่จะทำเพลงลงใน soundcloud จากนั้นจึงเริ่มลองสมัครเข้าคอรัสเพื่อทดสอบตัวเองเเละฝึกฝนในหลายๆด้าน จนถึงปัจจุบัน การลงผลงานปัจจุบันใช้ soundcloud ลงเพลงเป็นหลัก นานๆครั้งจึงจะลงใน Youtube


ผลงาน Highlight Edit

Rolling girl

Angelite

Yoshiwara Lament - THAI VERSION

รับข้อมูลจาก "https://thchorus.fandom.com/th/wiki/Ami?oldid=1653"